Episodes
1
Ghost in the Shell (2017) IMDb 6.4 Directors: Rupert Sanders.
Hakerek Nain: Shirow Masamune, Jamie Moss.
Estrelas: Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano.
Durasaun: 1h 47min.
Liña istoria
Iha tempu besik, Major mak premeiru iha nia modelu. Umanu ida salva husi dezastre nebe hatauk tebes, nebe haforsa ciber atu sai forca nebe perfeitu atu hapara kriminozu nebe perigu liu iha mundu.
Foto

Relasaun Filme